Bedriftskultur

Felles opplevelser, historier, overbevisninger og normer som kjennetegner organisasjonen.
  • Treff: 712
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login