Budsjettkontroll

Sammenlikning av den faktiske utvikling mot inntekter, utgifter, kostnader osv. som det ble regnet med i budsjettet. Omfatter også vurdering av årsaker til avvik fra budsjettene.
  • Treff: 584
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login