Bransjeprognose

Spesifiserte og begrunnede forventninger om hvordan omsetning, antall og størrelse av foretak, kapitalforhold og fortjeneste vil utvikle seg for en bestemt bransje.
  • Treff: 658
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login