BNP

Brutto nasjonalprodukt. Den samlede bearbeidingsverdi av alle varer og tjenester produsert i et land i løpet av en periode, vanligvis et år.
  • Treff: 777
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login