Beslutningsprosess

Forløpet fra en føler behov for en eller annen forandring, gjennom leting etter handlingsalternativ, analyse av mulige konsekvenser, selve avgjørelsen, beslutningsrealiseringen og frem til kontroll og etterprøving.
  • Treff: 640
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login